Χώροι Μαθημάτων


Θεωρητικά μαθήματα

Το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων των περισσότερων ειδικοτήτων πραγματοποιείται στο κτήριο του ΙΕΚ. Όταν οι αίθουσες διδασκαλίας δεν επαρκούν για όλα τα τμήματα και με στόχο κάθε τμήμα να έχει αποκλειστικά και κάθε μέρα διαθέσιμη τη δική του αίθουσα, κάποια μαθήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται στο κτιριακό συγκρότημα του ΠΕΚ – Πειραματικό Γυμνάσιο &  Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, το οποίο γειτονεύει με το κτήριο του ΙΕΚ.

Εργαστηριακά μαθήματα

Όσον αφορά τη δυνατότητα υποστήριξης εργαστηριακών μαθημάτων, το Ινστιτούτο διαθέτει στο κτήριο του 1 Εργαστήριo Πληροφορικής και 1 σκοτεινό θάλαμο φωτογραφίας. Τα εργαστηριακά μαθήματα δύναται να πραγματοποιούνται σε χώρους συνεργαζόμενων φορέων (σχολικές μονάδες ή άλλοι φορείς) οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλους χώρους ή εργαστήρια σύμφωνα και με τον Οδηγό Σπουδών της Ειδικότητας.