Τρέχουσες Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που προσφέρει κάθε ΙΕΚ δεν είναι σταθερές αλλά ποικίλουν και ανανεώνονται συνεχώς ανταποκρινόμενες στις ανάγκες  της κοινωνίας και σύνδεσης με την αγοράς εργασίας

Η έγκριση δημιουργίας νέων ειδικοτήτων αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι οποίες προκύπτουν ύστερα από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

Νέες Ειδικότητες 1ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για το Χειμερινό εξάμηνο Κατάρτισης 2017Β

Σύμφωνα με την Απόφαση με αρ. πρωτ. Κ1/130743/25-08-2017 του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με θέμα «Ειδικότητες Δημοσιών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Β», στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου ανακοινώνεται η έναρξη των παρακάτω Ειδικοτήτων :

 1. Τεχνικός λογισμικού  Η/Υ | Οδηγός Σπουδών Μαθήματα Ειδικότητας
 2. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 3. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας | Μαθήματα Ειδικότητας

Τμήματα Ειδικοτήτων στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης

Στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016Β θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα ειδικοτήτων τα οποία βρίσκονται στο Γ? εξάμηνο κατάρτισης:

 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 2. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων | Οδηγός Σπουδών |  Μαθήματα Ειδικότητας
 3. Βοηθός Φαρμακείου | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 4. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 5. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 6. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 7. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας
 8. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Και Αρχαιοτήτων | Οδηγός Σπουδών | Μαθήματα Ειδικότητας

Παλαιότερες ειδικότητες που λειτούργησαν στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου