Ημερήσιο αρχείο: Απρίλιος 14, 2016

Πρακτική Άσκηση σε Τουριστικό Γραφείο

Πρακτική Άσκηση σε Τουριστικό Γραφείο

Το Τουριστικό Γραφείο WAY TRAVEL ζητεί καταρτιζόμενους-ες για Πρακτική Άσκηση / voucher με σκοπό την περαιτέρω απασχόλησή τους ως υπάλληλοι γραφείου γενικού τουρισμού (πληροφοριακά συστήματα word excel internet, έκδοση εισιτηρίων, πακέτα διακοπών, εκδρομές εισερχόμενου...