Ημερήσιο αρχείο: Νοέμβριος 4, 2016

Πρακτική Άσκηση σε εταιρεία Web Design & Marketing

Πρακτική Άσκηση σε εταιρεία Web Design & Marketing

Εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων και Internet Marketing. Ενδιαφέρεται για 1 άτομο να κάνει την Πρακτική του Άσκηση στον τομέα Web Design . Απαραίτητα προσόντα : Άριστη γνώση PHOTOSHOP, HTLM(5), CSS3 & Javascript. Γνώση και κατανόηση...