Βιωματικό Eργαστήρι Kούκλας 9/12/2017. Συνέδριο: Aπό την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην επαγγελματική ζωή: Διεθνείς τάσεις και προοπτικές

Φωτογραφίες απο το Βιωματικό Eργαστήρι Kούκλας:

Εισηγήτρια:Βασιλάκη Μαρία

MAN_2380-1 MAN_2382MAN_2378-1 MAN_2376-1 MAN_2376 MAN_2374 MAN_2373 MAN_2372-1 MAN_2369-1 MAN_2368 20171209_162450 20171209_162428MAN_2381-1

You may also like...