Ώρες κατάθεσης φακέλου Δικαιολογητικών υποψήφιων Εκπαιδευτών

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ, Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και Δ.ΣΕΚ για τα εξάμηνα 2016Β και 2017Α  του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από την 05/09/2016 και ώρα 16.00 έως και την 19/09/2016 και ώρα 16.00.

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ ή Δ.ΣΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, το οποίο οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν, επιλέγοντάς το μέσα από την ηλεκτρονική αίτηση που θα συμπληρώσουν ως Δ.ΙΕΚ ή Δ.ΣΕΚ υποβολής φακέλου.
Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το ν.4250/2014.

Οι ώρες κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτών οι οποίοι θα καταθέσουν το φάκελο τους στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου ορίζεται από 2 μ.μ έως 6 μ.μ. κατά τις ημέρες 19/09/2016 έως και 21/09/2016. 

Δείτε αναλυτικά την  ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...