Δ.ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Εσταυρωμένος (πίσω από το πειραματικό Γυμνάσιο- Λύκειο) , Τ.Κ 71410, E-mail: grammateia@1iek-irakl.ira.sch.gr ,ΤΗΛ. 2810 262720 - 261114 , FAX: 2810 250704

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
ΙΕΚ Ηρακλείου

Εξετάσεις Προόδου Εαρινού εξαμήνου 2016A

Εκτύπωση PDF

Ανακοινώνεται ότι ως περίοδος Εξετάσεων Προόδου των καταρτιζομένων του Εαρινού εξαμήνου 2016Α ορίζεται το διάστημα 09.05.2016 έως και 20.05.2016 (2 εβδομάδες).

Οι εκπαιδευτές καλούνται:

 1. να ορίσουν ημερομηνία και ώρα προόδου του μαθήματός τους, με τη σύμφωνη γνώμη των καταρτιζόμενων
 2. να προσκομίσουν εγκαίρως (την προηγούμενη ημέρα ή το αργότερο μια ώρα πριν την εξέταση) την τυπωμένη και υπογεγραμμένη (από όλους του Εισηγητές του μαθήματος) Φόρμα με τα θέματα της Εξέτασης ώστε να γίνει η αναπαραγωγή των αντιτύπων.
 3. να αναρτήσουν σχετική Ανακοίνωση στην η-Τάξη του μαθήματος ώστε να υπάρχει διαθέσιμη στους καταρτιζόμενους η ημερομηνία και ώρα Προόδου του μαθήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η εξέταση προόδου διαρκεί μέχρι δύο (2) ώρες, ανάλογα το μάθημα, και έπειτα συνεχίζεται κανονικά το μάθημα και το πρόγραμμα ημέρας του τμήματος.

Σχετικά έγγραφα:

icoPDF Διευκρινήσεις για την Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

DOC  Φόρμα θεμάτων Εξέτασης Προόδου

 

 

Υποβολή αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, 1ης Περιόδου 2016

Εκτύπωση PDF

Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση των εξετάσεων:
«Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην 1η εξεταστική περίοδο 2016, έχουν οι απόφοιτοι παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ. (πριν τον Ν.4186/2013), οι οποίοι έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Ως απόφοιτοι του «παλαιού τύπου Ι.Ε.Κ.» νοούνται όσοι ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. του Ν.2009/1992, συνολικής διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, το οποίο καταργήθηκε με τη θέσπιση του Ν. 4186/2013.
»

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ όπου μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην ανακοίνωση των εξετάσεων για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016 →

 

2η Ενημέρωση σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες ΔΙΕΚ

Εκτύπωση PDF
Δείτε την 2η ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με την πληρωμή οικονομικών εκκρεμοτήτων Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. Περισσότερα → 
 

Δικαιολογητικά Εκπαιδευτών 2016A

Εκτύπωση PDF

Στα πλαίσια της διαδικασίας Πρόσληψης και Σύμβασης των Εκπαιδευτών του Εαρινού εξαμήνου 2015-16 (2016Α), κάθε εκπαιδευτής πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένα τα παρακάτω έντυπα-δικαιολογητικά ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έως και την Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΙΕΚ
   Ως ημερομηνία πρόσληψης, συμπληρώνετε την 17/03/2016 και ως ημερομηνία αποχώρησης, την 30/06/2016.
  2. Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας σε έντυπη μορφή (φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων) στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.
   Σε περίπτωση κωλύματος της διαδικασίας νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την έκδοση της κατάλληλης βεβαίωσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών

Α) Δημόσιοι υπάλληλοι:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου
  2. Άδεια Ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου της υπηρεσίας ή
   την Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου για την εκκρεμότητα έκδοσης της

Β) Πλήρως ασφαλισμένοι σε άλλον εργοδότη ή άλλο φορέα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ΙΚΑ-ΤΛΥ
  2. Βεβαίωση Εργοδότη για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη η οποία θα έχει πρόσφατη ημερομηνία και θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα το οποίο ο εκπαιδευτής εργαζόταν στο ΙΕΚ.
  3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ.
  4. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

 Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  2. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ.
  3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.
 • Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Εκπαιδευτές  οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

  1.  Αποδεικτικό έναρξης στην εφορία.
  2. Αποδεικτικό επέκτασης δραστηριότητας ως  «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».
  3. Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

 

Για τυχόν ερωτήματα, διευκρινήσεις κ.λπ. μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΕΚ για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση έως και την Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

 

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2016A

Εκτύπωση PDF

Μαθήματα και Αναπληρώσεις

 • Οι εβδομάδες κατάρτισης είναι δώδεκα (12).
 • Η έναρξη των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2016Α έγινε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και η λήξη των μαθημάτων είναι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
 • Σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαία μαθήματα (δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30).
 • Λόγω της καθυστερημένης έναρξης του εξαμήνου, αναγκαστικά συμπιέζουμε τα 15 εβδομαδιαία μαθήματα σε 12 εβδομάδες κατάρτισης ορίζοντας τις απαιτούμενες ώρες αναπλήρωσεων ανάλογα με το μάθημα. Προς διευκόλυνση σας και για καλύτερο προγραμματισμό έχουμε ορίσει ήδη τις ώρες αυτές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
 • Στο διάστημα 25/4 - 6/5 των Διακοπών του Πάσχα δεν γίνονται μαθήματα.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα μαθήματα δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπληρωθούν σε κάποια άλλη ημέρα, θα διερευνηθεί εγκαίρως η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση συγκεκριμένων μαθήμάτων στις ημέρες 25/4, 26/4, 27/4, 4/5.
 • Μαθήματα κατάρτισης δεν γίνονται επίσης την Παρασκευή 25η Μαρτίου (Εθνική Επέτειος) και τη Δευτέρα 20η Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος).
 • Επισυνάπτεται ο Υπολογισμός Αναπληρώσεων των μαθημάτων.
 • Ενημερωθείτε για τα Όρια Απουσιών ανά μάθημα.

Εξετάσεις

 • Οι εξετάσεις Προόδου πραγματοποιούνται πριν συμπληρωθεί το 70% των ωρών κατάρτισης. Συνεπώς οι εξετάσεις Προόδου θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την επανέναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές Πάσχα, συγκεκριμένα στο διάστημα 9 έως και 20 Μαϊου 2016.
 • Οι Τελικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 21 έως και 28 Ιουνίου 2016.
 
Περισσότερα Άρθρα...


Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους