Δ.ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Εσταυρωμένος (πίσω από το πειραματικό Γυμνάσιο- Λύκειο) , Τ.Κ 71410, E-mail: grammateia@1iek-irakl.ira.sch.gr ,ΤΗΛ. 2810 262720 - 261114 , FAX: 2810 250704

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
ΙΕΚ Ηρακλείου

Πληρωμή Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ

Εκτύπωση PDF

Δείτε την Ανακοίνωση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η οποία αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των πληρωμών Εκπαιδευτών των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ. κατά την περίοδο 01/01/2016 έως και 16/03/2016.

 

Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων ΙΕΚ σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Εκτύπωση PDF

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές για τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης εξάμηνης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης αποφοίτων ΙΕΚ σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικώνγια το έτος 2016.

Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων ΙΕΚ στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (πλην Γ.Γ.Δ.Ε. & Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής) για το έτος 2016 (ΑΔΑ: ΩΘ0ΤΗ-ΠΦ9)

Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων ΙΕΚ στις Υπηρεσίες στη Γ.Γ. Δημ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016 (ΑΔΑ: 7Ψ4ΖΗ-1ΨΗ)

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2016

Εκτύπωση PDF

Ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων και οι συμμετέχοντες για το Θεωρητικό και το Πρακτικό Μέρος στο Εξεταστικό Κέντρο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2016 για την Περιφέρεια Κρήτης
Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 έως και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016.

Θεωρητικό Μέρος

Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες και ο χρόνος προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα καθώς και η ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζονται ως εξής:
- Ως Εξεταστικό κέντρο για την περιφέρεια Κρήτης ορίστηκε το 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
-  Χρόνος προσέλευσης εξεταζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο: έως 17:30 μ.μ.
- Έναρξη εξέτασης: 18:00 μ.μ.
- Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους: 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου, Εσταυρωμένος, 71410, Ηράκλειο, Τηλ.2810 262720, 2611114.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα μια (1) ώρα πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους →

Πρακτικό Μέρος

Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους θα διεξαχθεί την ίδια μέρα με την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους.
Η χρονική διάρκεια της εξέτασης και ο χώρος εξέτασης είναι καθορισμένα ανά ειδικότητα και αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης μια (1) ώρα πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.
Αναλυτικά το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους →

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τον Ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ στον οποίο υπάρχουν συνεχής και λεπτομερής ανακοινώσεις.

Σχετικές ανακοινώσεις

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους →

Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους →

Κατάσταση Υποψηφίων ανά Εξεταστικό Κέντρο και Ειδικότητα για το Θεωρητικό Μέρος →

Κατάσταση Υποψηφίων ανά Εξεταστικό Κέντρο και Ειδικότητα για το Πρακτικό Μέρος →

Κατάσταση Υποψηφίων Θεωρητικού Μέρους (Γραπτά και Προφορικά) της ειδικότητας Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκίνητων και Μοτοσικλετών →

Οδηγίες πρός Υποψήφιους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 1ης περιόδου 2016 →

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για νέες Eιδικότητες για το Χειμερινό εξάμηνο 2016B

Εκτύπωση PDF

Στα πλαίσια της διερεύνησης ενδιαφέροντος και προτιμήσεων όσον αφορά τη λειτουργία νέων ειδικοτήτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2016 (2016Β) παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για νέες Eιδικότητες για το Χειμερινό εξάμηνο 2016Β στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου →

Επισημαίνουμε τα εξής:

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη της πρότασής μας για την δημιουργία νέων ειδικοτήτων αλλά δεν αποτελούν δέσμευση ούτε εγγύηση της δημιουργίας των ειδικοτήτων.

Η συμμετοχή στην έρευνα δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής ούτε δέσμευση εγγραφής για τους συμμετέχοντες. Οι υποψήφιοι νέοι καταρτιζόμενοι κατά την ηλεκτρονική του εγγραφή είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις ειδικότητες προτιμήσεως τους από εκείνες που τελικά θα ανακοινωθούν ότι θα λειτουργήσουν.

Η έγκριση δημιουργίας νέων ειδικοτήτων αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Σπουδών κάθε Ειδικότητας των ΙΕΚ στον Οδηγό Ειδικότήτων της ΓΓΔΒΜΝΓ

 

Έναρξη Λειτουργίας Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-Τάξη

Εκτύπωση PDF

Στα πλαίσια της βελτίωσης και ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την άμεση εξυπηρέτηση σπουδαστών και εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ, την απάλειψη του υψηλού κόστους αναπαραγωγής και διανομής σημειώσεων στους σπουδαστές, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή εξελιγµένων εργαλείων εκπαίδευσης σε σπουδαστές και εκπαιδευτές το οποίο συνεπάγεται συνολικά την αναβάθµιση της παρεχόµενης κατάρτισης, το 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου εγκατέστησε και θέτει στη διάθεση Εκπαιδευτών και Σπουδαστών την η-Τάξη - μία Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης βασιζόμενη στην πλατφόρμα Open e-Class, ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - που δίνει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευτές να επικοινωνούν  µε τους Σπουδαστές τους με ασύγχρονο τρόπο και εξ αποστάσεως, για την διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή των µαθημάτων, ανακοινώσεις, εργασίες κ.α.

http://1iek-irakl.ira.sch.gr/eclass/

 
Περισσότερα Άρθρα...


Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους