Δ.ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Εσταυρωμένος (πίσω από το πειραματικό Γυμνάσιο- Λύκειο) , Τ.Κ 71410, E-mail: grammateia@1iek-irakl.ira.sch.gr ,ΤΗΛ. 2810 262720 - 261114 , FAX: 2810 250704

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
ΙΕΚ Ηρακλείου

Εξετάσεις Προόδου Εαρινού εξαμήνου 2016A

Εκτύπωση PDF

Ανακοινώνεται ότι ως περίοδος Εξετάσεων Προόδου των καταρτιζομένων του Εαρινού εξαμήνου 2016Α ορίζεται το διάστημα 09.05.2016 έως και 20.05.2016 (2 εβδομάδες).

Οι εκπαιδευτές καλούνται:

 1. να ορίσουν ημερομηνία και ώρα προόδου του μαθήματός τους, με τη σύμφωνη γνώμη των καταρτιζόμενων
 2. να προσκομίσουν εγκαίρως (την προηγούμενη ημέρα ή το αργότερο μια ώρα πριν την εξέταση) την τυπωμένη και υπογεγραμμένη (από όλους του Εισηγητές του μαθήματος) Φόρμα με τα θέματα της Εξέτασης ώστε να γίνει η αναπαραγωγή των αντιτύπων.
 3. να αναρτήσουν σχετική Ανακοίνωση στην η-Τάξη του μαθήματος ώστε να υπάρχει διαθέσιμη στους καταρτιζόμενους η ημερομηνία και ώρα Προόδου του μαθήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η εξέταση προόδου διαρκεί μέχρι δύο (2) ώρες, ανάλογα το μάθημα, και έπειτα συνεχίζεται κανονικά το μάθημα και το πρόγραμμα ημέρας του τμήματος.

Σχετικά έγγραφα:

icoPDF Διευκρινήσεις για την Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

DOC  Φόρμα θεμάτων Εξέτασης Προόδου

 

 

Δικαιολογητικά Εκπαιδευτών 2016A

Εκτύπωση PDF

Στα πλαίσια της διαδικασίας Πρόσληψης και Σύμβασης των Εκπαιδευτών του Εαρινού εξαμήνου 2015-16 (2016Α), κάθε εκπαιδευτής πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένα τα παρακάτω έντυπα-δικαιολογητικά ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έως και την Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΙΕΚ
   Ως ημερομηνία πρόσληψης, συμπληρώνετε την 17/03/2016 και ως ημερομηνία αποχώρησης, την 30/06/2016.
  2. Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας σε έντυπη μορφή (φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων) στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.
   Σε περίπτωση κωλύματος της διαδικασίας νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την έκδοση της κατάλληλης βεβαίωσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή

Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών

Α) Δημόσιοι υπάλληλοι:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου
  2. Άδεια Ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου της υπηρεσίας ή
   την Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου για την εκκρεμότητα έκδοσης της

Β) Πλήρως ασφαλισμένοι σε άλλον εργοδότη ή άλλο φορέα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ΙΚΑ-ΤΛΥ
  2. Βεβαίωση Εργοδότη για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη η οποία θα έχει πρόσφατη ημερομηνία και θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα το οποίο ο εκπαιδευτής εργαζόταν στο ΙΕΚ.
  3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ.
  4. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

 Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  2. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ.
  3. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.
 • Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Εκπαιδευτές  οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

  1.  Αποδεικτικό έναρξης στην εφορία.
  2. Αποδεικτικό επέκτασης δραστηριότητας ως  «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».
  3. Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

 

Για τυχόν ερωτήματα, διευκρινήσεις κ.λπ. μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΕΚ για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση έως και την Τρίτη 19 Απριλίου 2016.

 

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2016A

Εκτύπωση PDF

Μαθήματα και Αναπληρώσεις

 • Οι εβδομάδες κατάρτισης είναι δώδεκα (12).
 • Η έναρξη των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2016Α έγινε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και η λήξη των μαθημάτων είναι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
 • Σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαία μαθήματα (δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30).
 • Λόγω της καθυστερημένης έναρξης του εξαμήνου, αναγκαστικά συμπιέζουμε τα 15 εβδομαδιαία μαθήματα σε 12 εβδομάδες κατάρτισης ορίζοντας τις απαιτούμενες ώρες αναπλήρωσεων ανάλογα με το μάθημα. Προς διευκόλυνση σας και για καλύτερο προγραμματισμό έχουμε ορίσει ήδη τις ώρες αυτές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
 • Στο διάστημα 25/4 - 6/5 των Διακοπών του Πάσχα δεν γίνονται μαθήματα.
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα μαθήματα δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπληρωθούν σε κάποια άλλη ημέρα, θα διερευνηθεί εγκαίρως η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση συγκεκριμένων μαθήμάτων στις ημέρες 25/4, 26/4, 27/4, 4/5.
 • Μαθήματα κατάρτισης δεν γίνονται επίσης την Παρασκευή 25η Μαρτίου (Εθνική Επέτειος) και τη Δευτέρα 20η Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος).
 • Επισυνάπτεται ο Υπολογισμός Αναπληρώσεων των μαθημάτων.
 • Ενημερωθείτε για τα Όρια Απουσιών ανά μάθημα.

Εξετάσεις

 • Οι εξετάσεις Προόδου πραγματοποιούνται πριν συμπληρωθεί το 70% των ωρών κατάρτισης. Συνεπώς οι εξετάσεις Προόδου θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την επανέναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές Πάσχα, συγκεκριμένα στο διάστημα 9 έως και 20 Μαϊου 2016.
 • Οι Τελικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 21 έως και 28 Ιουνίου 2016.
 

Έναρξη Λειτουργίας Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-Τάξη

Εκτύπωση PDF

Στα πλαίσια της βελτίωσης και ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την άμεση εξυπηρέτηση σπουδαστών και εκπαιδευτών των Δ.ΙΕΚ, την απάλειψη του υψηλού κόστους αναπαραγωγής και διανομής σημειώσεων στους σπουδαστές, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παροχή εξελιγµένων εργαλείων εκπαίδευσης σε σπουδαστές και εκπαιδευτές το οποίο συνεπάγεται συνολικά την αναβάθµιση της παρεχόµενης κατάρτισης, το 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου εγκατέστησε και θέτει στη διάθεση Εκπαιδευτών και Σπουδαστών την η-Τάξη - μία Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης βασιζόμενη στην πλατφόρμα Open e-Class, ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - που δίνει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευτές να επικοινωνούν  µε τους Σπουδαστές τους με ασύγχρονο τρόπο και εξ αποστάσεως, για την διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή των µαθημάτων, ανακοινώσεις, εργασίες κ.α.

http://1iek-irakl.ira.sch.gr/eclass/

 

Ωρολόγια Προγράμματα Εαρινού εξαμήνου 2016A

Εκτύπωση PDF

Ωρολόγια Προγράμματα ειδικοτήτων Εαρινού εξαμήνου 2016Α

Οι χώροι διδασκαλίας αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε ημέρας ενώ μπορείτε να δείτε τα Μαθήματα και τον Οδηγό Σπουδών κάθε ειδικότητας στο άρθρο Ειδικότητες Εαρινού εξαμήνου 2016Α

 1. Βοηθός Φαρμακείου - Δ' Εξάμηνο  |  1ο τμήμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: Εργαστηριακά 1ο ΕΚ, Θεωρητικά αιθ. Δ1 ΙΕΚ |  2ο τμήμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χώροι Διδασκαλίας: Εργαστηριακά Χημείο ΠΕΚ, Θεωρητικά αιθ. 6 Π.Λ.H.
  Προσοχή: Το πρώτο μάθημα και των 2 τμημάτων της ειδικότητας, την Πέμπτη 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες του ΙΕΚ.
 2. Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ - Δ' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: αιθ. Γ2 ΙΕΚ
 3. Επιμελητής Πτήσεων - Δ' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: αιθ. 1 Γ.Παπανικολάου Π.Γ.Η.
 4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Δ' Εξάμηνο  |  1ο τμήμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: εργ. 2ο ΕΚ |  2ο τμήμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χώροι Διδασκαλίας: αιθ. Γ5 ΙΕΚ
  Προσοχή: Τα μαθήματα του 2oυ τμήματος θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα Γ5 του ΙΕΚ.
 5. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας  - Δ' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: αιθ. Γ3 ΙΕΚ
 6. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις - Β' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: Εργαστηριακά 2ο ΕΚ, Πρακτική στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Θεωρητικά αιθ. Γ1 ΙΕΚ
 7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας - Β' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: Εργαστηριακά 2ο ΕΚ, Θεωρητικά αιθ. Δ3 ΙΕΚ
 8. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας - Β' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: αιθ. Δ4 ΙΕΚ
 9. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών - Β' Εξάμηνο  |  Ωρολόγιο Πρόγραμμα  |  Όρια Απουσιών |  Χώροι Διδασκαλίας: αιθ. 8 Π.Λ.Η.
 
Περισσότερα Άρθρα...

1o Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Ταχ. Δ/νση Εσταυρωμένος,
71410, Ηράκλειο, Κρήτη
e-Mail: 1iekirak@sch.gr
grammateia@1iek-irakl.ira.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1iekirak.sch.gr
Τηλέφωνο: 2810 262720, 261114
Τηλ/τυπο: 2810 250704

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 2μμ - 8μμ

Διαφήμιση

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους