Πρακτική Άσκηση σε επιχείρηση Πληροφορικής

INTERMEDIA logoΗ INTERMEDIA AETE ενημερώνει ότι έχει την δυνατότητα να προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών από την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» του ΙΕΚ Ηρακλείου.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη υποδομών εξοπλισμού πληροφορικής (σταθμοί εργασίας, εξυπηρετητές, δίκτυα, περιφερειακά κλπ), εφαρμογών γενικής χρήσης (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές ασφάλειας και προστασίας) καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού (ERP, Διαχείριση Έργων κλπ). Επίσης, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών (LOB) αξιοποιώντας εργαλεία στην αιχμή της τεχνολογίας.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο ή στις Μοίρες.

Η INTERMEDIA δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το 1994. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση και η υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και η διεκπεραίωση έργων Πληροφορικής στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό της INTERMEDIA αποτελείται από στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης και εμπειρίας εξειδικευμένα στους τομείς δραστηριότητας της. Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, διαμορφώνοντας έτσι ικανότατα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επιτυχία σύνθετα έργα πληροφορικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κακουδάκης Γιάννης,
τηλ 6973.6953.69,
email: hr@intermedia.com.gr

You may also like...