ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η    Α Σ Κ Η Σ Η

 Στο Λογιστικό Γραφείο  Π. Κονσολάκη & συνεργάτες

Προσφέρουμε  την δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

στο λογιστικό μας γραφείο για 1-2  άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην

τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας και σε λοιπές εργασίες λογιστικού γραφείου.

Υπάρχει δυνατότητα  πρόσληψης ενός ατόμου μετά το τέλος της  πρ.  άσκησης.

Αποστολή βιογραφικών : pkonsol@gmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας:  6906 396 709

ΚΑΡΤΑ 11111

You may also like...