Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων είναι το εξής:

 

 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων |Τμήμα 1  ,  Τμήμα 2
 • Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων |Τμήμα 1
 • Βοηθός Φαρμακείου |Τμήμα 1 , Τμήμα 2
 • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Τμήμα 1
 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ? Φοροτεχνικού Γραφείου | Τμήμα 1
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | Τμήμα 1
 • Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Τμήμα 1
 • Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Και Αρχαιοτήτων | Τμήμα 1
 • Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις – Γ’ Εξάμηνο  | Τμήμα 1
 • Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας – Γ’ Εξάμηνο | Τμήμα 1
 • Στέλεχος Διοίκησης Και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας – Γ’ Εξάμηνο | Τμήμα 1
 • Στέλεχος Διοίκησης Και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών – Γ’ Εξάμηνο | Τμήμα 1