Χώροι Μαθημάτων

Οι χώροι που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα των ειδικοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι οι εξής:

1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου – Κεντρικό κτήριο (περιοχή Εσταυρωμένου)

1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

2ο  Ε.Κ. (Φιλικής Εταιρείας και Δαφέρμου, δίπλα στο 48ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, περιοχή Αγίας Αικατερίνης)