Πρακτική Άσκηση στο intelweb

Στην εταιρεία IntelWeb ασχολούμαστε με την κατασκευή ιστοσελίδων, δημιουργία eshop, δημιουργία web applications και γενικότερα με μια μεγάλη γκάμα projects/εργασιών που αφορούν τον τομέα της πληροφορικής. Θέλουμε να απασχολήσουμε ένα (1) άτομο για την...