Ερωτήσεις Πιστοποίησης από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Ειδικότητες Α΄ Εξάμηνο: Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ Στέλεχος Διοίκησης στο Τομέα του Τουρισμού Ειδικότητες Γ ‘ Εξάμηνο: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Στέλεχος Μηχανογραφημένου – Λογιστηρίου Φοροτεχνικού Γραφείου Βοηθός Φαρμακείου