Πρακτική Άσκηση στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος απασχόλησης Πρακτικής Άσκησης Δημοσίων ΙΕΚ σε Μονάδες της Εταιρείας μας για το τρέχον Ακαδημαϊκό  Έτος 2017-2018. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)...