Ημερήσιο αρχείο: 21 Μαΐου, 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ENEL GREEN POWER HELLAS

Η Enel Green Power Hellas ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο άτομα για πρακτική άσκηση στις θέσεις treasury ? grant assistant και Energy Trader. Τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται είναι: Κατερίνα Φραγκουδάκη: 211-1808576...