Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επίδοσης εξαμήνου 2018Β

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των Τελικών Εξετάσεων του εξαμήνου 2018Β. Μπορείτε να τα δείτε με τον ΑΜΚ σας εδώ.