Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2019

Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος “Στέλεχος Μηχ/νου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού γραφείου”

Το τμήμα “Στέλεχος Μηχ/νου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού γραφείου” πραγματοποίησε εκπαιδευτική...