Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2019

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών ορίζεται από 19/08/2019 έως 27/08/2019. Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 Για τις ημέρες Δευτέρα 26/08/2019 και Τρίτη 27/08/2019 το...

Προκήρυξη εκπαιδευτών ΙΕΚ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (www.inedivim.gr), στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 06/08/2019 ώρα 15:00 έως...

Ανακοινώθηκαν οι νέες ειδικότητες του εξαμήνου 2019Β για το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώθηκαν οι νέες ειδικότητες για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β το οποίο θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Οδηγοί σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.4186/2013 Στέλεχος...