Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2020

Ανακοίνωση για τα τμήματα «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

Από 26/10/2020 – 29/10/2020 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”, “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”

Από 19/10/2020 – 22/10/2020 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του...