Ανακοίνωση για το τμήμα “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ “

Τη Δευτέρα 12/10/2020 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με τον κ. Κατσάλη. Την Τρίτη 13/10/2020 θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα :1)ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (Θ) με τον κ. Ψήφη (ώρα 14:15-15:50) και 2) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)...