Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 12, 2020

ΝΕΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανακοινώνονται NEA ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του 1ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου. Μπορείτε να τα δείτε στο μενού «το 1ο ΙΕΚ Ηρακλείου» στο   «Τρέχουσες Ειδικότητες και Ωρολόγια Προγράμματα». Να παρακολουθείτε διαρκώς την ιστοσελίδα για πιθανές αλλαγές στα υπάρχοντα...

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

           Οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου που χρειάζονται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου οφείλουν : α) να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ κ.λ.π.) και β) να αποστείλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά...