Ημερήσιο αρχείο: Οκτώβριος 16, 2020

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναμορφώθηκαν τα υπάρχοντα ωρολόγια προγράμματα. Μπορείτε να τα δείτε στο μενού «το 1 ΙΕΚ Ηρακλείου» στο   «Τρέχουσες Ειδικότητες και Ωρολόγια Προγράμματα». Να παρακολουθείτε διαρκώς την ιστοσελίδα για πιθανές αλλαγές στα υπάρχοντα προγράμματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”, “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”

Από 19/10/2020 – 22/10/2020 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του κ. Κατσάλη στο τμήμα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», καθώς και του κ. Παπαδάκη και της κας Σταυρακάκη στα τμήματα «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και...