Ημερήσιο αρχείο: 7 Οκτωβρίου, 2021

Μέτρα για την Πανδημία

Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα μαθήματα του εξαμήνου 2021Β, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, δηλαδή με φυσική παρουσία στο ΙΕΚ, καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών. Η προσέλευση των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών στο ΙΕΚ, θα επιτρέπεται εφόσον...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟN ΟΜΙΛΟ GOLDEN HOTELS & RESORTS

Εκ μέρους του Ομίλου Golden Hotels & Resorts ο οποίος δραστηριοποιείται στον Τουριστικό/Ξενοδοχειακό κλάδο αναζητούμε φοιτητές του τμήματος Μηχανογραφημένου λογιστηρίου οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο οικονομικό τμήμα.Ο όμιλος είναι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021Β ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για...