ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Παρακαλούνται όλοι οι καταρτιζόμενοι να ελέγξουν τα ωρολόγια προγράμματα για πιθανές αλλαγές. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για τα ωρολόγια προγράμματά σας εδώ.