Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2021 – Πρόγραμμα Β’ και Γ’ Φάσης

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής μπορούν να αιτηθούν τη σύναψη σύμβασης...