Μηνιαίο αρχείο: Ιανουάριος 2022

Ανακοίνωση για το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ...