ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν τη μετεγγραφή τους σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως και την 10η Ιουλίου, σύμφωνα με τον νέο...