Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2022

Πρακτική Άσκηση στο λογιστικό τμήμα της επιχείρησης ΣΜΑΡΤΕΛΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.ΙΚΕ

Το λογιστικό τμήμα της επιχείρησης ΣΜΑΡΤΕΛΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μ.ΙΚΕ προσφέρει θέση...

Πρακτική Άσκηση σε λογιστικό γραφείο

Το λογιστικό γραφείο του Μαρίνου Αθανασάκη στο Ηράκλειο αναζητά καταρτιζόμενο-καταρτιζόμενη...