Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2023

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  στην εταιρία Goldair Handling S.A.
Heraklion Airport “N. Kazantzakis”και συγκεκριμένα στο τμήμα του Εμπορευματικού Σταθμού Ηρακλείου  

Κύρια Καθήκοντα  Ο υπάλληλος τμήματος εξαγωγής-εισαγωγής εμπορευμάτων θα : Εκδίδει...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα  με νέα  εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατείνεται...