Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια...

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ/ΕΣΚ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ/Δ.ΣΕΚ ότι...

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. του...