Συντάκτης: Γραμματεία1

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πρακτικό μάθημα ενδοτραχειακής διασωλήνωσης πραγματοποιήθηκε στο τμήμα “Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου” στο...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ 2000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

https://drive.google.com/file/d/1Qrc4c3rgtNAyLYgMTdCxh06JOvk73Pks/view?usp=share_link Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής...