Συντάκτης: Γραμματεία3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα  με νέα  εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατείνεται...

2Η  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Η  εκδήλωση“2η  Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης”...