Κατηγορία: Αγγελίες ΠΑ

Αγγελίες για Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων του ΙΕΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ 2000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

https://drive.google.com/file/d/1Qrc4c3rgtNAyLYgMTdCxh06JOvk73Pks/view?usp=share_link Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής...

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΙΕΚ)

Η Πράξη “ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ...