ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στην ειδικότητα <<ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ>>

Την Πέμπτη 9/12 δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα με την κυρία Αρχάβλη και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους καταρτιζόμενους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...