ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β΄

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου  2 – 10 /9/2021  
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2 – 10/9/2021
Διαδικασία επιλογής Α΄φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν13 – 14/09/2021 
 Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων Α΄Φάσης15/9/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Α΄ Φάσης15 – 21/09/2021 
Διαδικασία επιλογής Β΄Φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν22 – 23/09/2021 
Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων  Β΄ Φασης24/09/2021 
Εγγραφές επιτυχόντων Β΄Φάσης24 – 28/09/2021   
Εγγραφές Γ΄φάσης29/09/2021 – 01/10/2021 
Επανεγγραφές καταρτιζόμενων προηγούμενων εξαμήνων που συνεχίζουν τη φοίτηση 20 – 30/9/2021
Μετεγγραφές – Παραλαβή ατομικού φακέλου για μετεγγραφή1 – 20/9/2021
Αιτήσεις κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ1 – 30/9/2021
Αιτήσεις επαναπαρακολούθησης20 – 24/9/2021
Δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές24 – 27/9/2021
Διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων28/9 – 4/10/2021
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’ 4/10/2021

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...