ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ/ΕΣΚ 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΗΣ 2023Α 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.,  ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποίααφορά σε μαθήματα  του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2023Α.

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά  εντός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ/ΕΣΚ, από την  Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023  και ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 10  Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ “ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ”  ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ. 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΝΑ Ι.Ε.Κ./Ε.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023Α. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΚ-ΕΣΚ. 

ΙΕΚ – ΕΣΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ.xls[ ]1293 Kb

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...