ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Ανακοινώνεται το  ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» το οποίο ισχύει  από 14/10/2020. Μπορείτε να το δείτε στο μενού «το 1 ΙΕΚ Ηρακλείου» στο   «Τρέχουσες Ειδικότητες και Ωρολόγια Προγράμματα».
  • Ανακοινώνονται αλλαγές στα υπάρχοντα προγράμματα.

Να παρακολουθείτε διαρκώς την ιστοσελίδα για πιθανές αλλαγές στα υπάρχοντα προγράμματα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...