ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα του 1ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου. Μπορείτε να τα δείτε στο μενού «το 1 ΙΕΚ Ηρακλείου» στο   «Τρέχουσες Ειδικότητες και Ωρολόγια Προγράμματα». Να παρακολουθείτε διαρκώς την ιστοσελίδα για  τα προγράμματα των ειδικοτήτων που δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα καθώς και για πιθανές αλλαγές σε αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...