Παραλαβή δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών για το εξάμηνο 2018Β

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΔΙΕΚ που έχουν δηλώσει.
Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εφ’ όσον έχει δηλωθεί ως ΔΙΕΚ παραλαβής, από:
17/08/2018 έως 28/08/2018 κατά τις ώρες 09:30 με 13:30

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

1. Θα πρέπει να κατατεθεί εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση.

2. Οι εκπαιδευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου που υποβάλλουν.

3. Παρακαλούμε προς διευκόλυνση όλων, τα δικαιολογητικά να κατατίθενται με τη σειρά που περιγράφεται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και μόνο αυτά για τα οποία έχετε μοριοδοτηθεί.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...