ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επίδοσης του εξαμήνου 2021Β. Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ :

*ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕ : συνεχίζει στο επόμενο εξάμηνο

*ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει ξανά τα μαθήματα που αναγράφονται. Τα υπόλοιπα μαθήματα κατοχυρώνονται ΑΛΛΑ δεν μπορείτε να εγγραφείτε στο επόμενο εξάμηνο.

*ΕΠΑΝΕΠΙΛΟΓΗ : διακόπτεται η φοίτησή σας στο ΙΕΚ και ακολουθείτε από Σεπτέμβριο την ισχύουσα διαδικασία επιλογής.

*ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται σε επανεξέταση μαθήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...