ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Τα μαθήματα για όλα τα τμήματα του 1ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου ξεκινούν την Δευτέρα 10/10/2022.

Ανακοινώνονται τα ωρολόγια προγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο 2022Β. Μπορείτε να τα δείτε στο μενού «το 1 ΙΕΚ Ηρακλείου» στην καρτέλα  «Τρέχουσες Ειδικότητες και Ωρολόγια Προγράμματα».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση μάσκας συνίσταται στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για τον Covid.

Να παρακολουθείτε διαρκώς την ιστοσελίδα για πιθανές αλλαγέςσυμπληρώσεις στα υπάρχοντα προγράμματα.

ΚΑΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...