Ενδιαφέρον για Πρακτικά ασκούμενους από εταιρεία Netmechanics LLC

Η εταιρεία Netmechanics LLC ενδιαφέρεται να πλαισιώσει το τμήμα του Customer Support (υποστήριξη πελατών) με δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις οποίες θα απασχοληθούν καταρτιζόμενοι του δημόσιου ΙΕΚ . Η εταιρεία ασχολείται με E-commerce Web Solutions, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα ήταν ιδανικό να έχουν ένα σχετικό ενδιαφέρον ή/και σχετική κλίση στον τομέα αυτό.

 Τα στοιχεία της εταιρείας είναι :                                             

        Netmechanics LLC

       Σόλωνος 23   ,  71409, Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 320530

 Η  επικοινωνία μπορεί να γίνει με αποστολή email κατευθείαν στο hr@netmechanics.gr Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν συνημμένο το βιογραφικό τους και να επισημάνουν ότι τους ενδιαφέρει η πρακτική άσκηση στο τμήμα του Customer Support. 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...