ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΠΠΕΠ

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι των εξετάσεων Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ να ενημερωθούν από τα παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ COVID-19

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...