Επανέναρξη λειτουργίας ΙΕΚ

  • Η επανέναρξη της λειτουργίας τους ορίζεται για τις 18 Μαΐου.
  • Ισχύει και εδώ ο περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5μ. ενδιάμεση απόσταση.
  • Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.
  • Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30η Ιουνίου ή 30η Σεπτεμβρίου
  • «Συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που για ειδικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές»….

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...