ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΤΕΕ Β’ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ

Καλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές που επιθυμούν κατάταξη στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών και είναι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, να προσέλθουν την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 16:00 στη γραμματεία του ΔΙΕΚ στον Εσταυρωμένο με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Εκτυπωμένη,υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη την Αίτηση ΕΔΩ
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ Β.Ε.Κ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ)
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Σε έντυπη μορφή ΑΜΑ|ΑΜΚΑ|ΑΦΜ

ΦΕΚ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ? ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ? ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...