ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα  με νέα  εγκύκλιο  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής  αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023   με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι  την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...