ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ-MENTORING  ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σας γνωστοποιούμε την Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (https://mentoring.sw.hmu.gr ), ενός καινοτόμου εργαλείου που έχει στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση ωφελουμένων προσφέροντας την κατάλληλη καθοδήγηση, πληροφόρηση και δυνατότητα απορρόφησης τους στην αγορά εργασίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να αντιστοιχηθούν αυτόματα με εργοδότες  μέσω  ειδικού λογισμικού.

Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019», με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) (Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας – LaHeRS).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν ως ωφελούμενοι αποκτώντας την ευκαιρία επιλογής για εργασιακή καθοδήγηση από Μέντορα ή και την επιλογή για απασχόληση/πρακτική άσκηση με εργοδότες στον τομέα τους.

Για τη συμμετοχή τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες λαμβάνουν αν επιθυμούν βεβαίωση συμμετοχής.  Όσοι θέλουν μπορούν να πραγματοποιήσουν ατομικές η ομαδικές συνεδρίες εργασιακής καθοδήγησης δωρεάν. Επιπρόσθετα αποκτούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν webinar σε διάφορες θεματικές από επαγγελματίες, όπως: προσωπικές και τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και να βελτιώσουν την πρόοδο και την επαγγελματική ανάπτυξή τους.

https://drive.google.com/file/d/1aLghzJnooVFZ5Em6tydS2CQQjiIiePW8/view?usp=share_link

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...