Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου υλοποίησε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό του πρόγραμμα

Untitled-1

Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου υλοποίησε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 ??Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης??, με τίτλο «Επιμόρφωση του Διοικητικού προσωπικού στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και του πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων. Εφαρμογή βέλτιστων μεθόδων και καινοτόμων τεχνικών στην οργάνωση και διοίκηση του Ινστιτούτου»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δεύτερης ροής του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ρίμινι της Ιταλίας, από 1/04/2017 έως 7/04/2017 που περιελάβανε μια σειρά Επισκέψεων Μελέτης (Study Visits) σε αντίστοιχους φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο στόχος των Επισκέψεων Μελέτης ήταν η άμεση επαφή με αντίστοιχες δομές και φορείς της Ε.Ε.Κ. στην Ιταλία, αναζητώντας καλές πρακτικές και πρωτοποριακές μεθόδους σε τομείς που αφορούν την καθημερινή οργάνωση και διοίκηση του οργανισμού, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να προσαρμοστούν και να υιοθετηθούν. Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου εκπροσώπησαν η Ευαγγελία Γιαννοπούλου και η Σπαθούλα Σδόνα

Αναμφίβολα η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας ενώ θα βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της διοικητικής και οργανωτικής λειτουργίας του Ινστιτούτου, καθώς και στην αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που προσφέρει στους καταρτιζόμενους του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...