Πιστοποίηση

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Στους αποφοίτους των ΙΕΚ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) με την οποία αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ  καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β? 1098/30.04.2014) «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

Σύμφωνα με αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  είναι ο αρμόδιος φορέας για όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες οδηγούς σπουδών κάθε ειδικότητας, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των εξετάσεων, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και των Βαθμολογικών Κέντρων.

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη

Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ