Πρακτική Άσκηση για τελειόφοιτους Πληροφορικής

Πρακτική Άσκηση για τελειόφοιτους Πληροφορικής στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείο

Το τμήμα Πληροφορικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου ενημερώνει ότι έχει την δυνατότητα να προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών από την σχολή Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής του ΙΕΚ Ηρακλείου.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά την υποστήριξη στον πληροφοριακό εξοπλισμό του νοσοκομείου, την εγκατάσταση, την διαχείριση και υποστήριξη χρηστών στο τοπικό δίκτυο, εγκαταστάσεις λογισμικού και εφαρμογών πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2813 408850, 2813 408853.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...